Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

Kedvezményezett: Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

Támogatási összeg: 4 998 820 Ft

Projekt célja: A Kossuth utca védőnői szolgálat és óvoda közti járdaszakaszának felújítása.