Címer

Mezoszentgyorgy

Álló, katonai pajzs a címer, (ég)kék színű, az aljában zöld mező, benne egy természetes színű, sértetlen leopárd kép. Az állat a hátsó lábain áll kinyújtózva, felegyenesedve, farka hátracsapva, szája nyitva, piros nyelve kinyújtva, mellső lábai közül a bal mancsát zsákmányszerzésre nyújtja előre, jobbjában aranysárga kalászköteget tart, és úgy látszik, mintha a pajzs jobb széle felé lépne, a pajzson egy koronás, nyitott katonai sisak királyi szalaggal, fehér (ezüst) galamb kiterjedt szárnyakkal, zöld babérágat tartogat csőrében, kiemelkedő díszként előretartva. A sisak csúcsán a csücsökből szalagok hullanak le, erre piros és aranysárga, amarra fehér (ezüst) és szintén piros, a pajzs szélére omolnak, magát a pajzsot díszítve. (forrás: nemzetijelkepek.hu)

Mezőszentgyörgy nem játszott fontos történelmi szerepet Magyarország történetében, kivéve egy esetet: 1848-at. Ahhoz, hogy a magyarok meg tudják nyerni a pákozdi csatát, az kellett, hogy Móga János ismerhesse a horvátok haditervét. A terv abból állt, hogy Jellasics és Roth tábornokok serege egyesülni fog, és így roppantja össze a magyar sereget.

A haditervet futárok vitték, de a mezőszentgyörgyi nemzetőrök ezt megakadályozták, a tervet Móga kezére játszották. Így ezáltal tehermentesítette 18 mezőszentgyörgyi nemzetőr a magyar sereget.

Ezt az egész történetet csak – az országban egyedül – a falu szülötte, Eötvös Károly örökítette meg. Eötvös Károly, a „vajda” író, politikus, jogász, a hírhedt tiszaeszlári vérvád védőügyvédje. Tulajdonképpen a falu egyetlen híres embere. Ennél a pontnál kapcsolódik a jelkép kiválasztása az adott dologhoz. Nem akart Mezőszentgyörgy olyan címert, amely nem sokban különbözik hasonló településektől, hanem egy sajátosat kívánt létrehozni. Ezért fordult az akkori képviselő-testület az Eötvös leszármazottakhoz engedélyezésért. Ők beleegyeztek, hogy a címerüket – amely a nemesi kiváltságlevélen szerepel – felhasználhassa településünk, sőt a falu jelképe legyen.

Így nem kellett új címert terveztetni, amely nem biztos, hogy ráillett volna Mezőszentgyörgyre. De ezzel a címerrel méltó hagyományt tudtunk állítani a történelemnek, az elfelejtett Eötvös famíliának és Mezőszentgyörgynek is.