Tájékoztató mezőőri szolgálat bevezetéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 2024. július 1-től mezőőri szolgálatot hoz létre a község közbiztonságának növelése érdekében.

A mezőőri szolgálat célja és feladata, hogy az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről gondoskodjon, kiemelt figyelemmel az illegális szemételhelyezésre, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó terményekre és termékekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, továbbá mezőgazdasági építményekre és a földmérési jelekre.

A szolgálat fenntartására mezőőri járulék került bevezetésre, amelyet első ízben 2024. szeptember 15-ig kell megfizetni. A mezőőri járulék megfizetésére a termőföld, gyep, rét, legelő ingatlan tulajdonosa vagy használója kötelezett. A járulék mértéke a gyep, rét, legelő esetében 3000.- Ft/Ha/év, a termőföld esetében 5000.- Ft/év. Akinek több ingatlan van a nevén, az ingatlanok területe összevonásra kerül.

Az mezőőri járulék kivetése és beszedése az önkormányzati hivatalnál Boldogné Bauer Judit kolléganő feladatkörébe tartozik. Amennyiben kérdésük van a mezőőri járulékkal kapcsolatban, kérem tegyék fel e-mail-ben vagy telefonon: +36/22-585-095 vagy az ado@mezoszentgyorgy, illetve a jegyzo@mezoszentgyorgy.hu e-mail címeken.

Köszönjük!

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225