Ebösszeírás

Tájékoztatás

Tisztelt Ebtartók!

Mezőszentgyörgy területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B§ alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal).

Felhívnánk figyelmüket, hogy az eb-összeíró adatlapok leadási határideje 2020. június 30.!

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, melynek összege a 244/1998(XII.31.) korm. rendelet 3.melléklet d) pontja szerint 30.000 Forint.

Az eb-összeíró adatlap példányai beszerezhetők a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Könyvtárban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.mezoszentgyorgy.hu), valamint nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 228