Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése Megjegyzés
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése Megjegyzés
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2 Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Költségvetési rendelet

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolók.

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Zárszámadási rendelet.

3.3. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma 31 FŐ
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke Átlag bruttó 835.980.- Ft/hó.
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Illetmény, munkabér, rendszeres juttatások: bruttó 2.411.833.- Ft/hó

Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nincs
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nincs
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nincs
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére nincs

Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése Megjegyzés
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama Szerződés megnevezése:Tervezési szerződésSzerződés tárgya:

A Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola,

valamint a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda bővítésére-átalakítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Szerződő felek:

Megrendelő: Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

Tervező: Édes Gergely vállalkozó

Szerződés értéke: 7.400.000.- + Áfa

Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése Megjegyzés
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Üzemeltetési szerződés közcélú ivóvízellátó rendszerek üzemeltetésére.Hatálybalépés: 2004. január 1.Időtartama: 20 év

Szerződő felek: Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és a DRV Rt.

Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nincs