A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás – Működési engedéllyel rendelkezők esetében

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás  – Működési engedéllyel rendelkezők esetében.