Ebösszeírás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a mezőszentgyörgyi kutyatartókat, kutyatulajdonosokat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évben EBÖSSZEÍRÁST végez. A község közigazgatási területén az összeírásra 2017. július 03. nap kerül sor, és a következőképpen zajlik: kérem, hogy a letöltött és kitöltött adatlapokat haladéktalanul, de legkésőbb 2017. június 30-ig szíveskedjenek leadni az Önkormányzati Hivatalban!

További információk a letölthető tájékoztatóban találhatóak.

dr. Tóth Andrea, jegyző

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225