Kategória Tájékoztatás

Bursa Hungarica 2024 pályázati lehetőség

Idén is csatlakozott önkormányzatunk a pályázati rendszerhez, így van lehetőség pályázatok beadására a felsőoktatásban tanuló diákok részéről. Beadási határidő: 2023. november 3. További részletek Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő oldalán érhetőek el.

Hirdetmény

Hirdetmény a 10 ha térmértéket meg nem haladó, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével, hirdetmény közzétételével történő értékesítéséről.