Álláspályázat

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei

Felsőfokú végzettségű igazgatási főelőadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.

Fejér megye, 8138 Szabadhídvég, Községháza utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Belügyi igazgatási feladatok, Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, Titkársági, testületi feladatkör, védelmi igazgatás, honvédelmi feladatkör, kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel,ügyfélszolgálati feladatok esetenkénti ellátása.

Ellátandó feladatok:

1/2. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatkör, 1/14. Hatósági feladatkör, 1/23. Humánpolitikai feladatkör, 1/24. Koordinációs feladatkör, 1/27. Titkársági feladatkör, 1/28. Ügyfélszolgálati feladatkör, 1/29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyek, önkormányzati hatósági ügyek, testületi anyagok kezelése, előterjesztések készítése, kirendeltségeken jegyző helyettesítése, kirendeltségek feladatellátásának szervezése, jegyzőkönyvek készítése, testületi határozatok végrehajtásának intézése, népesség- és lakcímnyilvántartás, jegyző által kiadott feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, igazgatásszervező, közigazgatási menedzser, jogász,
 •         Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         B kategóriás jogosítvány, saját autó használata

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű döntésképesség,
 •         Kiváló szintű Csoportok irányítása/vezetése,
 •         Kiváló szintű Etikus magatartás/megbízhatóság,
 •         Kiváló szintű Felelősségtudat,
 •         Jó szintű Integritás,
 •         Jó szintű Határozottság,
 •         Kiváló szintű Konfliktuskezelés,
 •         Kiváló szintű Mások motiválása,
 •         Jó szintű Szervezőkészség,
 •         Kiváló szintű Rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Végzettséget igazoló iratok másolata
 •         Motivációs levél
 •         Nyilatkozat erkölcsi bizonyítványról
 •         Szakmai (közigazgatási) önéletrajz jogszabályban meghatározott formátumban
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea nyújt, a +36203160029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2133/2015/I. , valamint a munkakör megnevezését: Felsőfokú végzettségű igazgatási főelőadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Lepsény nagyközség honlapja – 2015. szeptember 28.
 •         Mezőszentgyörgy község honlapja – 2015. szeptember 28.
 •         Szabadhídvég község honlapja – 2015. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 228