Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról – Frissítve!

A hatályos jogi szabályozás– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra(vízi létesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  1. a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3 / év víz igénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  3. nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
  • a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
  • a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

  • a vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó KÉRELEM nyomtatvány benyújtása
  • a kérelemhez csatolni kell a kútról készült fotódokumentációt
  • fúrt kút esetén a kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

Kérelem letölthető a www.mezoszentgyorgy.hu oldalról illetve személyesen is kérhető a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszentgyörgyi Kirendeltségén (8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.).

A kérelem benyújtható: csak személyesen a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszentgyörgyi Kirendeltségén (8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.)

Dr. Tóth Andrea s.k.

jegyző

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225