“Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezőszentgyörgyön” (TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00006)

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívására benyújtott, TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00006 azonosítószámmal „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezőszentgyörgyön” nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 10 995 737 Ft összegű (100%-os) támogatásra érdemesnek ítélte.

Berta József polgármester úr a támogatási szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási előleg folyósítása folyamatban van, a projekt megvalósítását megkezdtük.

Álláshirdetés

Mezőszentgyörgyi Szociális Szövetkezet
pályázatot hirdet
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– boltvezetés
– szállítókkal kapcsolattartás
– adminisztrációs feladatok
– készletkezelés

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság

kereskedelmi végzettség
szakmai tapasztalat
B kategóriás jogosítvány
cselekvőképesség
büntetlen előítélet
regisztrált álláskereső
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
érettségi bizonyítvány
technikusi végzettség
hasonló területen szerzett több éves tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okiratok másolata
Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció, önálló munkavégzés, igényesség,
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017. június második felétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea jegyző nyújt, a 06-22/585-024-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőszentgyörgyi Szociális Szövetkezet 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 5-7. címére történő megküldésével.
vagy
Elektronikus úton Dr. Babják Zoltán elnök úrnak, a msztgyszocszov@gmail.com e-mail címre.

Ebösszeírás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a mezőszentgyörgyi kutyatartókat, kutyatulajdonosokat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évben EBÖSSZEÍRÁST végez. A község közigazgatási területén az összeírásra 2017. július 03. nap kerül sor, és a következőképpen zajlik: kérem, hogy a letöltött és kitöltött adatlapokat haladéktalanul, de legkésőbb 2017. június 30-ig szíveskedjenek leadni az Önkormányzati Hivatalban!

További információk a letölthető tájékoztatóban találhatóak.

dr. Tóth Andrea, jegyző

Aljegyzői álláspályázat

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei
aljegyző
munkakör betöltésére.

  • Mezőkiáltó

    Hamarosan megújul a Mezőkiáltó!
  • Szentgyörgy TV

    Hamarosan újraindul a Szentgyörgy TV!