Hirdetmény és fórum meghívó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata elkészíttette a település településképi arculati kézikönyvét, melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődött 2017 november 23-án, ahol a tervező röviden ismertette az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

Az elkészült kézikönyv a 2017. december 20-án szerdán 11 órakor kezdődő lakossági fórumon kerül bemutatásra, de a kézikönyv a település honlapján is már megtalálható.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véglegesítése során határozottan számítunk a lakosság véleményére. Kérjük, tekintsék meg az elkészült dokumentumot a honlapon.

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatban észrevételeit, véleményét 2017 december 20-ig küldheti meg az önkormányzat címére, vagy az mezoszentgyorgy@euromail.co.hu email címre.

Mezőszentgyörgy, 2017. december 13.

 

Berta József sk.

polgármester

Álláshirdetés

Mezőszentgyörgyi Szociális Szövetkezet

pályázatot hirdet

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • START közmunkaprogram mezőgazdasági tevékenységeinek tervezése, ütemezése, támogatása:
  • vetésterv összeállítása
  • szaporítóanyag kezelése
  • ültetés, vetés
  • növényvédelem
  • gyümölcsös gondozása
  • betakarítás, stb.
 • A megtermelt és feldolgozott termékek értékesítésének teljes körű megszervezése

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • mezőgazdasági szakmunkás végzettség
 • szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előítélet
 • regisztrált álláskereső

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érettségi bizonyítvány
 • technikusi végzettség
 • hasonló területen szerzett több éves tapasztalat
 • T-kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció, önálló munkavégzés, igényesség,

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017. szeptember 22-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea jegyző nyújt, a 06-22/585-024-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőszentgyörgyi Szociális Szövetkezet 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 5-7. címére történő megküldésével.

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Babják Zoltán elnök úrnak, a msztgyszocszov@gmail.com e-mail címre.
 • Mezőkiáltó

  Hamarosan megújul a Mezőkiáltó!
 • Szentgyörgy TV

  Hamarosan újraindul a Szentgyörgy TV!