Óvodai álláspályázatok

A Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda óvodapedagógusi és dajka álláspályázatának kiírását olvashatják az alábbiakban:

Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelő szinten. Minden óvodapedagógusi feladat, melyet a munkaköri leírás tartalmaz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         óvodapedagógus – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ritter Gyuláné nyújt, a 06-20-504-8680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda címére történő megküldésével (8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Ritter Gyuláné részére a ovodagesztenyes@gmail.com E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Ritter Gyuláné, Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         mezoszentgyorgy.hu – 2016. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakában érvénytelenné nyilvánítsa.

 

Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •         8 Általános,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         dajka képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ritter Gyuláné nyújt, a 06-20-504-8680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda címére történő megküldésével (8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 •         Elektronikus úton Ritter Gyuláné részére a ovodagesztenyes@gmail.com E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Ritter Gyuláné, Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         mezoszentgyorgy.hu – 2016. június 20.
Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225