Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Molnár Richárdné

Tagok:

Csíki Georgina

Vitéz-Farkas Ferenc

Hírek és információk: 
https://www.facebook.com/berhidaromaonkormanyzat/