Szervezeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése Megjegyzés
Hivatalos név (teljes név) Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata
Székhely 8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 48.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Ua.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-22-585-095
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-22-585-096
Központi elektronikus levélcím mezoszentgyorgy[kukac]euromail.co.hu
A honlap URL-je www.mezoszentgyorgy.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme.) Közös Önkormányzati Hivatal8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 48.06-22-585-095, fax: 06-22-585-096
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Tóth Andrea
Az ügyfélfogadás rendje Hétfő, kedd, péntek: 8.00 – 12.00 Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése Megjegyzés
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) – Szervezeti ábra

Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Képviselő-testület:- Berta József polgármester

– Ádám Zsolt alpolgármester

– Csuka Gábor alpolgármester

– dr. Babják Zoltán képviselő

– Berta Attila képviselő

– Lánginé Csík Angéla képviselő

– Szabó László képviselő

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Közös Önkormányzati Hivatal8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.

Dr. Tóth Andrea jegyző

Tel: 06-22-585-095, Fax: 06-22-585-096

mezoszentgyorgy[kukac]euromail.co.hu

 

Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola

Szabó László iskolaigazgató

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 25.

Tel: 06-22-585-041, Fax: 06-22-585-040

eotvoskarolyisk[kukac]euromail.co.hu

 

Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

Ritter Gyuláné vezető óvónő

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 50.

Tel/fax: 06-22-439-533

gesztenyesovi[kukac]freemail.hu

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Közös Önkormányzati Hivatal8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 48.

Tel: 06-22-585-095, Fax: 06-22-585-096

E-mail: mezoszentgyorgy[kukac]euromail.co.hu

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je www.mezoszentgyorgy.hu
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Ua.
Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 25.

Tel.: 06-22-585-041, Fax: 06-22-585-040

E-mail: eotvoskarolyisk[kukac]euromail.co.hu

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je www.eotvos-mszgyorgy.sulinet.huwww.eotvoskaroly.hu
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nincs
Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 50.

Tel., fax: 06-22-439-533

E-mail: gesztenyesovi[kukac]freemail.hu

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je www.gesztenyesovoda.weboldala.net
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nincs

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése Megjegyzés
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nincs
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése Megjegyzés
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Mezőszentgyörgy Községért Közalapítvány
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 48.
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Kuratórium:Oláh István elnök

Kiss Péter titkár

Benczik Zsuzsanna tag

Mácsár Erika tag

Szabó Edina tag

1.5 Lapok

Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Mezőkiáltó
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadó: Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata8133 Mezőszentgyörgy Kossuth utca 48.

Tel: 06-22-585-095, fax: 06-22-585-096

Email: mezoszentgyorgy[kukac]euromail.co.hu

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve dr. Tóth Andrea

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje