LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a mezőszentgyörgyi lakosokat, hogy Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultság feltételeiről szóló 18/2023. (IX.26.) rendelete lehetőséget biztosít a mezőszentgyörgyi lakosok számára szociális tűzifa támogatás igénybevételére.

Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag biztosításával gondoskodik a településen élő azon rászoruló családok fűtéssel kapcsolatos költségeinek enyhítéséről, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek, és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a következő jövedelemhatárokat:

– Családban élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 430%-át, (122.550,- Ft),

– Egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500,- Ft),- Téli fűtését részben vagy egészben tűzifával oldja meg,

– Mezőszentgyörgyön érvényes bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Mezőszentgyörgyön tartózkodik.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 háztartásonként.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2024. január 30. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.  

A kérelem nyomtatvány személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban 2023. november 15. napjától ügyfélfogadási időben, valamint a mezoszentgyorgy.hu honlapról is letölthető.

A beérkezett kérelmeket a polgármester bírálja el. A polgármester döntéséről az érintettek írásban tájékoztatást kapnak.

Mezőszentgyörgy, 2023. november 13.  

Lánginé Csík Angéla

polgármester

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 222