KÉRDŐÍV MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZÖSSÉGI ÉLETÉNEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSÉHEZ

A Nemzeti Művelődési Intézet egy országos minta programot bonyolít le közösségi tervezés témában, melyhez az országból 5 települést választott ki. Településünket az a megtiszteltetés érte, hogy a kiválasztási folyamatok során Mezőszentgyörgy is bekerült a programba, melynek lebonyolításához Önökre is szükség van!

A közösségi tervezés során az érintettek, vagyis Önök, már a tervezési folyamat elején, a helyzetfeltárás, problémafelvetés során kapcsolatba kerülnek egymással, megismerik egymás érdekeit, szándékait, elképzeléseit. A cél az, hogy a stratégia, terv, vagy program mindig közös gondolkodás során valamiféle konszenzussal jöjjön létre.

Fontos, hogy a közösségi tervezés nem egy széles körben végzett társadalmi egyeztetés, hanem az Önök bevonására és az Önökkel való közös gondolkodásra építő tervezési módszer. A közösségi tervezés logikája szerint mindenkire a saját életének, élethelyzetének, valamint foglalkozásának szakértőjeként tekintünk, és a bevonás során arra adunk lehetőséget, hogy a tervezési folyamatban ebben a minőségében partnerként vehessen részt.

A fenti logikát megértve, átgondolva sokkal tisztábban lehet látni, hogy kit milyen kérdésben lehet a közösségi tervezési folyamatban látni. Egyrészt saját élethelyzetének „szakértőjeként” mindenki elmondhatja, hogy számára mi a fontos, hogyan szeret vagy szeretne élni, mit szeretne másként látni. Másrészt minden foglalkozásnak, ágazatnak megvannak a maga szereplői, és ebben a sorban a döntéshozói, polgármesteri szerep is csak egy a foglalkozások között.

 

A közösségi tervezés akkor tekinthető valódinak, hitelesnek, ha tényleg az érintettek széles körének bevonására, a közös gondolkodásra, az együttműködésre és ennek köszönhetően a lehető legtöbb tudás és ismeret felhasználására törekszik.

MI VALÓDI KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSRE TÖREKSZÜNK!

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodának 2016 őszén megvalósuló Közösségi tervezés Mezőszentgyörgyön című projektjének fontos feladatai:

–       Felmérje a település közösségi életét, a közösségekben rejlő potenciálokat, az együttműködések módjait, valamint a meglévő infrastruktúrára alapozottan feltérképezze a további lehetőségeket.

–       Ezt követően a közösségi tervezés módszerével az Önök ötletei alapján, Önökkel együtt javaslatokat tegyünk a település közösségi életének további fejlesztésére.

–       2016. november végén Önökkel közösen tervezve, szervezve és lebonyolítva megvalósuljon egy olyan rendezvény, amely szintén az országos program egyik eleme lesz.

2017. évben a program folytatásaként számos más településen is megvalósulnak ilyen folyamatok, amelyhez a Mi településünkön megvalósuló közösségi tervezést és rendezvényt szeretnék mintának használni. SZÜKSÉGÜNK VAN ÖNRE, A TUDÁSÁRA, A TAPASZTALATÁRA, SZERETNÉNK TUDNI A VÉLEMÉNYÉT, EZÉRT KÉRJÜK, OSSZA MEG VELÜNK EZEKET!

Amiben számítunk Önre:

–       Kérjük, töltse ki anonim kérdőívünket, melyben megosztja velünk a véleményét, javaslatait. Ezt megteheti online is (innen letölthető: https://goo.gl/forms/UjoziMBySJeJ0ieF2), de papíralapú kitöltésre is van lehetőség, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az Eötvös Károly Művelődési Ház bármelyik munkatársával. Annak érdekében, hogy a kutatás reprezentatív lehessen, kérem, a kapcsolatrendszerén belül terjessze is!

–       A kérdőív mellékletét képezi egy projektgyűjtő adatlap is. Ezen kérjük, tegyen olyan programokra javaslatokat, melyeknek örülne, ha megvalósulna a településen.

–       2016. november 3-án megszervezésre kerül az első fórum, amelynek során tájékoztatjuk Önöket a kutatás eredményéről, valamint bemutatásra kerülnek a javasolt projektek, de ennél fontosabb, hogy szeretnénk, ha elindulna Önökkel egy közös gondolkodás a november végén megszervezésre kerülő programra.

–       Mivel szeretnénk a lehető legtöbb véleményt és ötletet figyelembe venni, nem csak egy fórum kerül megszervezésre, de a további fórumok időpontjának megbeszélése is közösen Önökkel történik az első alkalommal, november 3-án.

–        Az Önök ötletei, javaslatai alapján, Önökkel együtt november végén szervezzük meg a rendezvényt, amit megterveztünk a fórumok alkalmával.

Reméljük, számíthatunk Önökre! Mi örülünk, hogy együtt dolgozhatunk Önökkel településünk, közösségünk, közösségi életünk jobbá tételében!

 

Kérdőív: https://goo.gl/forms/jpn5yhQx90TNXXCU2

Projektgyűjtő adatlap: https://goo.gl/forms/8um26KdG9Hm3IHYS2

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225