Szolgáltató központ

Cím: Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 72.

Elérhető szolgáltatások jelenleg:

védőnői szolgálat (Molnár Jánosné védőnő)

gyermekjóléti és családgondozó szolgálat (Horváth-Vörös Zsuzsanna)

A szolgáltatások az épületnél kihelyezett rend szerint és időben érhetőek el.

A Szolgáltató központ története:

Az épület a 2000-es évek közepéig a védőnői és háziorvosi szolgálat központja volt.

2009-ben a Mezőszentgyörgy Községért Közalapítvány pályázatot nyújtott be az épület felújítására. (ÚMVP Falumegújítás- és fejlesztés, 2072474842 határozat számú – 24.590.331 Ft)

A nyertes pályázat keretében 2015 elejére elkészült az épület külső felújítása: hőszigetelés, tetőcsere, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés.

Az épület védőnői szolgálata a felújítás után ugyan ide költözött vissza, a háziorvosi szolgálat a mostani helyére került.

Az önkormányzat végezte el közmunkaprogram keretében az épület belső tatarozását. Ebbe a védőnői szolgálat része nem tartozott bele.

2017-ben TOP pályázat keretében került felújításra a védőnői szolgálat, valamint teljesen új bútorokkal és IT eszközökkel gazdagodott az időközben ideköltöztetett családgondozó és gyermekjóléti szolgálat.

A szolgáltató központ udvarának rendezése még egy visszamaradt feladat, de az alapítvány és az ifjúsági egyesület is céljául tűzte ki ennek megvalósítását.

A szolgáltató központ hátsó részében jelenleg energianyár ültetvény található.