Óvoda

Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

8133 Mezőszentgyörgy Kossuth u. 50.
Telefon: 0622/439-533
E-mail: ovoda.gesztenyes@gmail.com
Vezető óvónő: Tóthné Turi Mónika

Óvodánk

Óvodánk 2010 nyarán kívül- belül teljesen megújult. Tárgyi feltételeinket tekintve folyamatosan fejlődünk a fenntartó által biztosított költségvetés, illetve a sikeresen benyújtott pályázatoknak köszönhetően. Intézményünk udvara tág teret nyújt a szabad mozgásra, a változatos játékra, a természet folyamatos megfigyelésére.

A csoportokban meglévő játékaink, bútoraink lehetővé teszik a nyugodt és elmélyült játék kialakulását. A gyermekek számára természetes anyagból készült fejlesztő játékok biztosítják a sokoldalú képességek kialakulását.

Nevelési alapelvünk

Minden gyermek egyedi és különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel.

Meggyőződésünk, hogy a pedagógusnak és a szülőknek együtt kell részt venniük a gyermek nevelésében, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a kapcsolattartást. Nevelésünk nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, ezért fontos számunkra az összhangban nevelés.

Kiemelt cél

A gyermekek széleskörű érdeklődésének felkeltése, és az érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. Olyan tevékenységek tervezése, amelyek a kíváncsiságra épülnek, így rácsodálkozhatnak a világ dolgaira.

Óvodánk bekapcsolódott a kompetencia alapú óvodai nevelés programba, és az integrációt elősegítő óvodai fejlesztő programba.( IPR ) A hozzánk érkező gyerekeknél nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás, az egészség, és környezettudatos magatartás és szemléletmód kialakítására. Arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozott, széles látókörű gyermekeket neveljünk. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy óvodáskor végére birtokában legyenek a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségeknek, képességeknek.

Dokumentumok

Zárszámadások, költségvetési rendeletek

Dokumentumok letöltése