Felhívjuk Mezőszentgyörgy Község Lakosságának figyelmét, hogy 2016. április 27-től az Önkormányzat bank váltása miatt a régi, K&H Banknál vezetett készpénzátutalási megbízást (sárga csekkeket) az önkormányzat felé történő fizetési kötelezettség teljesítésére (pl: gépjármű,- kommunális adó, késedelmi pótlék stb.)

ne használják!

Befizetési kötelezettség esetén kérjük szíveskedjenek az Önkormányzathoz befáradni, ahol a megfelelő készpénzátutalási megbízások (sárga csekkek) átvehetők.

Mezőszentgyörgy, 2016. április 26.

Sáfár Tiborné sk.

aljegyző

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 222