„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezőszentgyörgyön” (TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00006)

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívására benyújtott, TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00006 azonosítószámmal „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezőszentgyörgyön” nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 10 995 737 Ft összegű (100%-os) támogatásra érdemesnek ítélte.

Berta József polgármester úr a támogatási szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási előleg folyósítása folyamatban van, a projekt megvalósítását megkezdtük.

A projekt összefoglalója:
A projekt fő célkitűzése, hogy a védőnői szolgálat belső tereit megújítsuk, a szakmai előírásoknak megfelelő várótermet alakítsunk ki, továbbá létrehozzunk egy többfunkciós helyiséget és egy iskola-orvosi rendelőt.
A fejlesztés eredményeként létrejövő korszerű ellátórendszert a védőnői ellátás tekintetében Mezőszentgyörgy község és Lepsény lakosságának egy része, az iskola-orvosi ellátás tekintetében pedig a Mezőszentgyörgyön óvodába, valamint iskolába járó gyermekek vehetik igénybe, a többfunkciós helyiség pedig a településen élőket szolgálja az ott tartandó előadásokkal és szűrővizsgálatokkal.
Jelenleg egy vegyes háziorvosi körzet működik a településen, vállalkozó háziorvos működteti. A védőnői szolgálat esetében az önkormányzat a fenntartó.
A fejlesztés során megvalósuló tevékenységek bemutatása:
– épület belső felújítása
– kerékpár beszerzése a védőnőnek
– okostelefon beszerzése a háziorvosnak
A működtetésben változást nem tervezünk, az orvosi körzet vállalkozási formában működik tovább, a védőnői szolgálatot az önkormányzat tartja fenn. A felújított védőnői szolgálat, és a kialakítandó plusz helyiségek (többfunkciós helyiség, iskolaegészségügyi rendelő) fenntartása és üzemeltetése a jelenleginél lényegesen alacsonyabb költségekkel biztosítható lesz. A fenntartás alacsony szinten tartásához hozzájárul a már megvalósult teljes körű hőszigetelés, a megújuló energiák alkalmazása (úgy napkollektor és alternatív fűtési rendszer). A lakosságszám alakulást tekintve valamennyi működő alapellátás hosszú távon működőképes.

A projekt várható befejezése: 2018. augusztus 31.

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 228