Ebösszeírás

Ebösszeírás – határidő hosszabbítás

Mezőszentgyörgy területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal).

A COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel az adatlapok leadási határidejét 2020. június 30-ig meghosszabbítjuk!

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetőek a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Könyvtárban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225