Ebösszeírás

Ebösszeírás 2023

Tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

Mezőszentgyörgy területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal). 

A települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján természetes személy esetén 30 000 forint, jogi személy és más gazdálkodó szervezet esetén 90 000 forint állatvédelmi bírsággal büntethető. Az adatlapok leadási határideje legkésőbb 2023. január 30.

Az eb-összeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Könyvtárban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.mezoszentgyorgy.hu), illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Az állatorvos az eb vizsgálata előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát és a beültetés díját. Az adatbázisba való regisztráció és a regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. 

A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén, az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

A 4 hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé.

Mezőszentgyörgy, 2022. november 11.

Dr. Tóth Andrea

jegyző

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 225