Alapítvány

Mezőszentgyörgy Községért Közalapítvány

A kuratórium elnöke: Oláh István

Az alapítvány címe: 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 48.

A Mezőszentgyörgy Községért Közalapítvány 1999-ben jött létre, ma is aktív kuratóriummal működő szervezet.

Az alapítványt az alapító Mezőszentgyörgy község kulturális életének, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a községi sportélet támogatása céljából hozta létre annak érdekében, hogy ezáltal is támogasson olyan fontos célokat, mint

– község kulturális rendezvényei (Eötvös Napok, Lovasnap, ünnepi megemlékezések) keretén belül kiállítások, műsorok megrendezése, szervezése, a Majális, a Gyermeknap megrendezése;

– a település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok rendezése;

– az ifjúság, a gyermekek művelődési közösségeinek segítése, színjátszókör, táncszakkör, mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyam, klub, tábor szervezése, családsegítés;

– az alkotó közösségek, kézműves táborok szervezése, az ott készülő művekből kiállítások, bemutatók rendezése, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, szakmai fejlődésük támogatásának biztosítása;

– az időskorú népesség közösségi életének szervezése, időskorúak gondozása;

– a település helytörténeti anyagának összegyűjtése, kiállítása;

– a határon túli magyarság művelődési közösségeivel a testvértelepülés kulturális intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése;

– a községi sportrendezvények támogatása.

Alapítványunk pályázatának (ÚMVP Falumegújítás- és fejlesztés, 2072474842 határozat számú) köszönhetően újult meg a Kossuth u. 72. szám alatt található szolgáltató központ külseje. További információk: Szolgáltató Központ