Közmeghallgatás

MEGHÍVÓ

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 16-án – hétfőn – 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.

Napirend:

Tájékoztató 2020. év terveiről

Tájékoztatás a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásáról

Egyebek

Mezőszentgyörgy, 2019. december 10.

Lánginé Csík Angéla sk.

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az időjárási viszontagságok figyelembevételével szíveskedjenek az edényzeteket üríthető állapotban kihelyezni.

Az időjárást tekintve az edényzetekbe az ömlesztett, beleszórt nedves- könnyű hulladékok (fóliák, papír darabok, falevelek) belefagynak, és ezáltal üríthetetlenné válnak.

A hideg időjárás miatt az edényzetek ürítőszerkezetéhez való többszöri veretése az edényzetek törését eredményezi!

Kérjük, szíveskedjenek a könnyű – nedves hulladékot zsákolt állapotban az edényzet felső részére elhelyezni, hogy a nehezebb hulladékok a súlyuknál fogva az edényzet ürítését elősegítsék!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel:

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Alakuló ülés

MEGHÍVÓ

 Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. október 21-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne:          Eötvös Károly Művelődési Ház                                                         Mezőszentgyörgy, Eötvös u. 17/A.

Napirend:

1. HVB elnökének beszámolója

2. Képviselők eskütétele

3. Polgármester eskütétele

4. Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő

Bizottság megválasztása

5. Alpolgármester megválasztása

6. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

8. SZMSZ felülvizsgálata

9. Bizottsági tagok megválasztása

10. Polgármesteri program ismertetése

Mezőszentgyörgy, 2019. október 16.

                                                                                   Lánginé Csík Angéla s.k.

  • Mezőkiáltó

    Hamarosan megújul a Mezőkiáltó!
  • Szentgyörgy TV

    Hamarosan újraindul a Szentgyörgy TV!