Kiss Péter

Kiss Péter

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.A oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-,…

Ajánlattételi felhívás

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17(II.24.) számú határozatával a tulajdonában lévő IDD-160 forgalmi rendszámú, Volkswagen Golf típusú gépjármű árverés útján történő értékesítéséről határozott. További részletek a csatolt dokumentumban.

Tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó! Mezőszentgyörgy területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-aalapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal). A települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott…

Értékesítési pályázat

„Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével…