Kiss Péter

Kiss Péter

Újra a helyén a hivatali ügyintézés

Három hónapos munka után június 30-án lezajlott a megújult hivatal épület műszaki átadásátvétele, ahova időközben a munkatársak is visszaköltöztek, így az ügyfélfogadás a megszokott rendben újra elérhető. A beruházás a szerződés szerinti határidőre és az elvárt minőségben elkészült. A kivitelezést…

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL – I. RÉSZ

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 2017-ben fogadta el a település Arculati Kézikönyvét, és 11(VI.6.) számon megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét (a továbbiakban: R.). A helyi építés szabályai az utóbbi években sokat változtak, és annak ellenére, hogy egyes építési tevékenységek nem tartoznak…

Tájékoztatás

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók! Mezőszentgyörgy területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B§ alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal). Felhívnánk figyelmüket, hogy az eb-összeíró adatlapok leadási határideje 2020. június…