Alakuló ülés

MEGHÍVÓ

 Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. október 21-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne:          Eötvös Károly Művelődési Ház                                                         Mezőszentgyörgy, Eötvös u. 17/A.

Napirend:

1. HVB elnökének beszámolója

2. Képviselők eskütétele

3. Polgármester eskütétele

4. Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő

Bizottság megválasztása

5. Alpolgármester megválasztása

6. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

8. SZMSZ felülvizsgálata

9. Bizottsági tagok megválasztása

10. Polgármesteri program ismertetése

Mezőszentgyörgy, 2019. október 16.

                                                                                   Lánginé Csík Angéla s.k.

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 228